มุ้งลวด-แบบจีบ (มุ้งจีบ)

 

รูปแบบการใช้งานมุ้งจีบครับ

 

มุ้งลวดจีบรางเตี้ยสลิง

 

 

รางเตี้ยสูงจากพื้นไม่เกิน 1.3เซนติเมตร (ทรงหลังเต่า)

 

 

มุ้งลวดจีบแบบเก็บราง

 

 

มุ้งลวดจีบแบบเก็บราง

 

 

แบบเก็บราง จะเป็นแถบสูงจากพื้นไม่เกิน 3 มิล

 

 

มุ้งลวดจีบธรรมดา

 

 

มุ้งลวดจีบธรรมดา บานคู่

 

 

มุ้งลวดจีบธรรมดา บานคู่

 

 

มุ้งลวดจีบรางเตี้ยสลิง บานคู่

 

 

มุ้งลวดจีบธรรมดา

 

 

มุ้งลวดจีบธรรมดา

 

 

มุ้งลวดจีบธรรมดา

 

 

มุ้งลวดจีบธรรมดา